Algemene voorwaarden

 FEMCADEMY zomerfestival 2020 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Wanneer gelden deze voorwaarden? 

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je een online workshop koopt of hebt gekocht bij het Femcademy zomerfestival. Femcademy schakelt externe trainers in om de workshops te verzorgen. Deze voorwaarden gelden ongeacht welke trainer de workshop uitvoert. 

Wat krijg je? 

Je koopt een ticket voor 75 euro. Daarmee krijg je toegang tot drie online workshops. Let op: na inschrijving kun je niet meer wisselen. Je krijgt geen geld terug, als je je afmeldt. Ook niet bij overmacht, zoals ziekte. 

Na inschrijving neemt de trainer van de workshop contact met je op. Je krijgt van haar een code of link om in te loggen op het tijdstip van de workshop. 

Wat kun je van het Femcademy zomerfestival verwachten? 

Wij hebben toptrainers uitgezocht. Wij spannen ons in om te zorgen voor leuke en leerzame workshops. Maar wij kunnen niet garanderen dat je daarmee het resultaat zult behalen dat je wilt. De trainers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun workshop. 

Gaat er iets mis? 

Als Femcademy fouten maakt, zijn wij aansprakelijk. Maar alleen als we erg onzorgvuldig zijn geweest of opzettelijk fouten hebben gemaakt. Als wij jou een schadevergoeding moeten betalen, dan betalen wij nooit meer dan onze aansprakelijkheidsverzekering dekt. 

Heb je klachten over de workshops? De trainers geven hun workshop vanuit hun eigen bedrijf. Femcademy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de workshops. Femcademy is niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij lijdt als gevolg van een workshop. 

Wel vragen we na afloop jouw feedback. Die zullen we zorgvuldig bekijken.