Femcademy privacyverklaring

Juni 2020

Wij zijn Femcademy. Een netwerk van vrouwelijke trainers. Femcademy maakt deel uit van het bedrijf van Leontine Tacoma. www.leontinetacoma.nl. KVK 30228650. Gevestigd in Hilversum.

Ons website-adres is: www.femcademy.nl. Je kunt ons bereiken via mail@femcademy.nl.

De kerngroep van Femcademy bestaat uit zeven personen. Deze zeven personen hebben namens Femcademy toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij verwerken ieder voor zich namens Femcademy deze gegevens op de manier die in deze verklaring staat omschreven.

Voor wie geldt deze privacy verklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • Deelnemers aan workshops en trainingen.
 • Trainers die verbonden zijn of samen werken met Femcademy.
 • Andere personen met wie Femcademy contact heeft.
 • Bezoekers van de website.
 • Mensen van wie wij op een andere manier persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens bewaren wij en waarom?

 • Van onze cursisten/deelnemers verwerken wij NAW-gegevens, mailadressen, betaalgegevens, of andere persoonsgegevens die je ons toevertrouwt. Dat doen wij in onze rol als trainer of ontwikkelaar van projecten. Omdat het nodig is ons werk goed te kunnen doen. Het website-formulier vraagt alleen om gegevens die nodig zijn, zoals je naam en mailadres.
 • Van trainers die samenwerken met Femcademy verwerken wij NAW-gegevens, mailadressen, betaalgegevens, of andere persoonsgegevens die je ons toevertrouwt. Dat doen wij om ons werk goed te kunnen doen.
 • Van andere personen bewaren wij gegevens om contact te kunnen opnemen. Bijvoorbeeld naam, mailadres en telefoonnummer.

Waar en hoe bewaren wij jouw gegevens?

 • Als je je inschrijft voor een training, maken wij een deelnemerslijst op onze PC. Op deze lijst staan je voornaam, achternaam en mailadres. Deze lijst wordt niet geprint.
 • De trainer ontvangt van ons deze deelnemerslijst via e-mail. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop de trainers omgaan met jouw persoonsgegevens. Natuurlijk hebben wij de trainers wel gewezen op hun plicht om zich te houden aan de AVG.

Soms maken wij gebruik van andere partijen.

E-mail

 • Voor onze @femcademy mail gebruiken wij gebruiken wij Microsoft Exchange. Als jij ons mailt, dan staat dat bericht op de server van Microsoft. Wij hebben met Microsoft een verwerkingsovereenkomst gesloten. Servers van Microsoft staan in de Verenigde Staten. Microsoft heeft het EU-VS-privacyschild ondertekend. Dat is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt.
 • Wij lezen jouw bericht met behulp van IMAP. Dat betekent dat we jouw bericht niet downloaden of opslaan, maar lezen vanaf de Exchange-server.

Website

Onze website www.femcademy.nl staat op de servers van TransIP.

WhatsApp

Je kunt met de trainers van Femcademy communiceren via WhatsApp. WhatsApp krijgt automatisch toegang tot contacten die zijn opgeslagen op jouw en onze telefoon. Jouw persoonsgegevens komen daarmee terecht bij een onderneming in de VS. Als je dat niet wilt, gebruik WhatsApp dan niet. Verstuur sowieso geen vertrouwelijke informatie via WhatsApp.

Mollie

Wij bieden de mogelijkheid om te betalen via Mollie. Mollie verwerkt jouw persoonsgegevens, zoals bankrekeningnummer en IP-adres. Dat doet Mollie om de betaling te kunnen verwerken. Wij hebben geen verwerkersovereenkomst met Mollie omdat Mollie niet in opdracht van ons werkt. Mollie heeft een eigen Privacyverklaring. Die kun je hier lezen > https://www.mollie.com/nl/privacy.

JotForm

Voor inschrijven voor workshop en training gebruiken wij een formulier via JotForm. JotForm verwerkt jouw persoonsgegevens, zoals naam en IP-adres. JotForm bewaart jouw data op een server in de VS. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met JotForm.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

 • Als je ons mailt, dan worden de gegevens die jij stuurt, bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van Microsoft. Na 52 weken verwijdert Microsoft de mail van hun server.
 • Wij bewaren jouw gegevens, zoals inschrijving voor een training, vijf jaar vanaf afsluiten van een dossier of training.
 • Deze termijn verlengen wij naar maximaal twintig jaar in gevallen waarin onze aansprakelijkheid ter discussie staat.
 • Verder bewaren wij administratieve gegevens standaard zeven jaar.
 • Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is, maar maximaal vijf jaar.

Beveiliging

Wij maken zelden fysieke kopieën van jouw persoonsgegevens. Ze worden voornamelijk beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via deze software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Alle apparaten die wij gebruiken om jouw gegevens te openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.

Onze website & cookies

Je bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van je computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst als je onze website bezoekt. Wij plaatsen zelf geen cookies. Maar wij staan wel toe dat andere partijen cookies plaatsen. Wij hebben namelijk meerdere links naar websites van anderen, zoals Mollie en LinkedIn. Over de inhoud van die websites hebben wij geen controle. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies plaatsen etc.

Wijziging privacyverklaring

Als wij in de toekomst iets veranderen aan deze verklaring, vind je dat terug op onze website. De nieuwste informatie is steeds op onze samenwerking van toepassing.

Bezwaar of meer informatie?

Je kunt bij ons je gegevens inzien, en vragen om aanpassing of verwijdering. Als je daarna niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw gegevens omga, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.